Lysende Stier

Steffen Tast

Ordrupvej 9, 1
DK - 8000 Århus C.
Tlf (+45) 86 14 20 07
Mobil (+45) 40 37 21 78
steffentast@gmail.com
www.steffentast.dk

De vigtigste virkemidler er lys, luft og åben struktur samt evt. bevægelse. Værkerne opstår som eksperimenter med forskellige former for lys. Værkerne består af utallige små enheder, der tilsammen danner formen. Disse enheder er ofte i stille bevægelse og bevirker, at lyset sendes ud i små glimt. Værkerne er ydmyge i deres farver og understreger lysets reflekser i overfladen, samt giver en meditativ ro.