P.O. Hansen

Fødselsår
1927 i Odense

Fyns Amts Kunstpris

Udstillinger
Udstillet i ind- og udland siden 1955 separat og i gruppesammenhæng.

Medlemskaber
BKF
Kunstnersamfundet Den Gyldne
Den fynske forårsudstilling
Danske grafikere
Fyns grafiske værksted

Udsmykninger
Odense Rådhus
Fyns Kunstmuseum
Sønderjyllands Kunstmuseum
Århus Kunstmuseum
Kobberstiksamlingen Statens Museum for Kunst
Norrköping Konstmuseum
Statens Konstråd Sverige