Ken Denning

Niels Uldalsvej 3
Agtrup
DK - 6091 Bjert
Tlf (+45) 75 57 70 21
denning@stofanet.dk
www.kendenning.com


Ove Mogensen, Museumsleder Sønderjyllands Kunstmuseum: "Ken Dennings billeder tager sit afsæt i landskabet. Ikke blot hans umiddelbare eget landskab - landskabet i hans nærhed, egnen omkring Kolding, men også eksempelvis det færørske landskab har han under flere ophold på de nordatlandtiske øer set og oplevet og gjort til genstand for billeddannelser. Disse ydre registreringer stemt med hans sind og hans optagethed af et kunstnerisk bagland, der omfatter navne som Vilhelm Hammershøi, Lauritz Hartz, Jens Søndergaard og Albert Gottschalk, bringer hans malerier ind i det kunstnerisk univers, vi ofte tilskriver det såkaldte Nordiske. Hans tyste landskaber er at betragte som fort-sættelser af erindring, registrering og nøgterne billederfaringer".