Aka Høegh - Grafiker, maler, billedhugger - billedkunstner

Født i Qullissat 1947. Bosat i Qaqortoq i Sydgrønland. Gæsteelev på Kunstakademiet i København - i øvrigt autodidakt.

Medlem af:
Kunstnersamfundet og "Den Gyldne". – Ophavskvinde til og deltager i det nordiske skulpturprojekt "Sten og Menneske" i Qaqortoq. – Den internationale kunstgruppe "Art for Life", som fuldførte verdens største maleri på 24.644 kvm i Elche i Spanien.

Separatudstillinger:
Alaska, Danmark, Finland, Færøerne, Grønland, Island, Letland, Litauen, Norge, Sverige og Tyskland, Mexico og Bolivia.

Kollektivudstillinger:
Over det meste af Europa og i Israel, A.H. repræsenterede Grønland på "Scandinavia Today" i USA. Er repræsenteret i verdens længste maleri i Elche/Spanien.

Repræsenteret på:
Kobberstiksamlingen, Statens Kunstfond, Ny Carlsbergfondet, Rigsmuseet - Holland, Landsmuseet - Grønland, Nationalmuseet - Island, Qaqortoq Museum samt en række museer i Danmark.

Offentlige arbejder:
Udendørs relief til Arbejder Højskolen i Qaqortoq. Alter og døbefont til Maniitsoq' nye kirke. Alter, døbefont og loftsmaleri til Ammassalik nye kirke. Indgangspartiet til Rådhuset i Nuuk. Aulaen i gymnasiet i Qaqortoq. Byrådssalen i Qaqortoq. Kraftværksskorsten i Qaqortoq. Vægmaleri i forsamlingshuset i Qaqortoq. Glasmosaik og skulpturer ved indgangen til Grønlænderhuset i Aalborg. Vægmaleri i skibsværftets kantine i Qaqortoq. Vægmaleri i KNR-TV i Nuuk. Skulpturgruppe i gnejs foran Rigshospitalet i København. Scenetæppe til Katuaq, Grønlands kulturhus i Nuuk. Vægrelief i aulaen på Grønlands Naturinstitut i Nuuk. Tankanlæg i Qaqortoq og Sisimiut. Alterkorset i Tjodhildes Kirke i Qassiarsuk. Udsmykning af gavl på Geodætisk Institut i København. 2 kystskibe Arctic Umiaq Line.

Portrætter:
Borgmester Henrik Lund, landstingsformand Jonathan Motzfeldt, borgmester Laannguaq Lynge, borgmester Isaak Trolle.

Illustrationer:
Skolebøger, digtsamlinger og romaner. Tegnet Grønlands julemærke 1980 samt en del frimærker, primært særugivelser

Legater og hædersbevisninger:
Statens Kunstfond – 1975 og 2000, Dansk Grønlandsk Kulturfond – 1976, Jens Rosings legat, Nordisk Kulturfond, Goldschmidts legat, Nordens Institut, Heerups legat, Soroptimisternes legat, Anne Marie Telmanyi's Fond, Eikhoffs legat, Grønlands Kulturpris 1989. Nuna Fondens pris 1995, Anne Marie Telmanyi's pris 1995, Wessel Art Foundation, 1996. Ridder af Dannebrog, 1997. Æreslegat fra C.L.Davids Fond 2003, Hans Lynges opmuntringslegat 2003. Fra 2004 formand for "Komitéen til oprettelse af Grønlands Kunstmuseum".